string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr X/60/07Rady Gminy Piątekz dnia 24 października 2007w sprawie przystąpienia Gminy Piątek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” jako członek wspierającyNa podstawie art.18 ust.1, art.84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591; Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214 poz. 1806; Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U.z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337)

Uchwała nr X/60/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 24 października 2007


w sprawie przystąpienia Gminy Piątek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” jako członek wspierający

Na podstawie art.18 ust.1, art.84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591; Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214 poz. 1806; Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U.z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337)


uchwała X/60/07 (25kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (2 listopada 2007, 12:31:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2141