string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr X/61/07Rady Gminy Piątekz dnia 24 października 2007w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/52/07 Rady Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XXXIV/201/06 Rady Gminy Piątek z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „BZURA” i przyjęcia statutuNa podstawie art.64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17 poz.128,Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr X/61/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 24 października 2007


w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/52/07 Rady Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XXXIV/201/06 Rady Gminy Piątek z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „BZURA” i przyjęcia statutu

Na podstawie art.64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17 poz.128,Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


uchwała nr X/61/07 (23kB) word - pełna treść uchwały
zał do 61 (22kB) word - załącznik do 61

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (2 listopada 2007, 12:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1642