string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr X/62/07Rady Gminy Piątekz dnia 24 października 2007w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimisNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, z 2005r. Nr 143, poz.1199)

Uchwała nr X/62/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 24 października 2007


w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, z 2005r. Nr 143, poz.1199)


uchwał nr X/62/07 (54kB) word - pełna treść uchwały
zał do 62 (57kB) word - załącznik do 62

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (2 listopada 2007, 12:42:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1714