string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/66/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2008r Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. Nr 77 poz. 831), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, z 2006r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz.708, Nr 145, poz.1050, Nr 220, poz. 1600)

Uchwała nr XI/66/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2008r

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. Nr 77 poz. 831), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, z 2006r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz.708, Nr 145, poz.1050, Nr 220, poz. 1600)


XI/66/07 (24kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 12:51:24)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 13:06:02)
Zmieniono: dodano plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3311