string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/260/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza PiątkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIX/260/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Piątku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku;
2) Uchwała nr XIX/112/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XLIX/260/22 (852kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 14:11:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172