string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/263/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznejNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIX/263/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Nie wyraża się zgody na zakup urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLIX/263/22 (294kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 14:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155