string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/264/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIX/264/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Piątek prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 140/1 o powierzchni 195 m2, 140/2 o powierzchni 457 m2 dla których Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00037403/6 położonych w jednostce ewidencyjnej Piątek, obręb geodezyjny Łęka stanowiących własność osób fizycznych.

§ 2. Nabyta nieruchomość określona w § 1 przeznaczona zostanie na potrzeby Gminy Piątek na cele publiczne związane z zagospodarowaniem terenu mającym za zadanie poprawę infrastruktury, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminy w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie infrastruktury drogowej i budowlanej w miejscowości Łęka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr XLIX/264/22 (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 14:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191