string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/266/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości PiątekRada Miejska w Piątku działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala co następuje:

Uchwała nr XLIX/266/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piątek

Rada Miejska w Piątku działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala co następuje:


§ 1. Nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Piątek w granicy działki nr 669 obręb geodezyjny Piątek położonej w jednostce ewidencyjnej Miasto Piątek nazwę: ulica "Kaczeńcowa".

§ 2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XLIX/266/22 (325kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 14:27:02)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 stycznia 2023, 07:47:14)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148