string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/267/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uznania skargi na bezczynność Burmistrza Piątku w zakresie udostępniania zbiorów usług danych przestrzennych dotyczącego zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek za bezzasadnąNa podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIX/267/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uznania skargi na bezczynność Burmistrza Piątku w zakresie udostępniania zbiorów usług danych przestrzennych dotyczącego zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek za bezzasadną

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wniesione w dniu 7 grudnia 2022 r. oraz w dniu 16 grudnia 2022 r. skargi na Burmistrza Piątku uznaje się za bezzasadne.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLIX/267/22 (475kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 14:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192