string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/68/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2008 roku Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 248, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, z 2006r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz.708, Nr 145, poz.1050, Nr 220, poz. 1600) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz.557)

Uchwała nr XI/68/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2008 roku

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 248, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, z 2006r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz.708, Nr 145, poz.1050, Nr 220, poz. 1600) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz.557)


{u68} - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 12:56:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2302