string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/70/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w PiątkuNa podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art.18 ust.2 pkt. 15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art.9, 11 i 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz. 363; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96; z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 i z 2006r.Nr 227, poz. 1658)

Uchwała nr XI/70/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art.18 ust.2 pkt. 15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art.9, 11 i 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz. 363; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96; z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 i z 2006r.Nr 227, poz. 1658)


uchwała XI/70/07 (24kB) word - pełna treść uchwały
zał_do_70 (38kB) word - załącznik do uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 13:10:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2657