string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/72/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Sokolnicko-Piątkowskiego” Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, z 2005 r. Dz. U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2007 r. Dz. U. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286/ oraz art. 89 ust. 1, 1a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/

Uchwała nr XI/72/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Sokolnicko-Piątkowskiego”

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, z 2005 r. Dz. U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2007 r. Dz. U. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286/ oraz art. 89 ust. 1, 1a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/


uchwała XI/72/07 (23kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 13:15:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2392