string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/74/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Piątku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/,art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218/

Uchwała nr XI/74/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Piątku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/,art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218/


uchwała XI/74/07 (23kB) word - pelna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 13:17:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2281