string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/75/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązkuNa podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) i art. 4 ust.1,2,4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171)

Uchwała nr XI/75/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) i art. 4 ust.1,2,4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171)


XI/75/07 (25kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 13:19:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2557