string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/76/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ BZURA”Na podstawie art.64 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006r.Nr 17 poz.128,Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XI/76/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ BZURA”

Na podstawie art.64 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006r.Nr 17 poz.128,Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


XI/76/07 (25kB) plik - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 13:21:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2445