string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LI/280/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 1 marca 2023w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołeckiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr LI/280/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 1 marca 2023


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków na fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LI/280/23 (135kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2023, 09:40:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86