string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LI/282/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 1 marca 2023w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.Dz. U. z 2023 r. poz. 259) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI/282/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 1 marca 2023


w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.Dz. U. z 2023 r. poz. 259) uchwala się, co następuje:§ 1. Uznaje się skargę z dnia 30 stycznia 2023 r. Prokuratora Rejonowego w Łęczycy skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzi za zasadną w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 i § 4 uchwały Nr XII/59/19 Rady Gminy Piątek z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Piątek.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LI/282/23 (296kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2023, 09:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97