string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LII/284/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 5 kwietnia 2023w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr LII/284/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 5 kwietnia 2023


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/256/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/256/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023 - 2032, zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/284/23 (3336kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (13 kwietnia 2023, 07:36:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203