string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LII/286/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 5 kwietnia 2023w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziNa podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9, lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89 ust.1. pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/286/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 5 kwietnia 2023


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9, lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89 ust.1. pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1.641.457,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku".

§ 2. Zaciągnięcie pożyczki nastąpi w 2023 roku.

§ 3. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona z dochodów własnych budżetu gminy uzyskanych z tytułu wpływów podatku od nieruchomości w latach 2024 -2031, spłaty rat pożyczki będą zabezpieczone w budżetach lat następnych.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/286/23 (193kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (13 kwietnia 2023, 07:43:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181