string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LIII/292/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 19 kwietnia 2023zmieniająca uchwałę Nr LII/287/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji Sołectwa Górki Łubnickie, przyłączenia miejscowości Górki Łubnickie do Sołectwa Łubnica i nadania Statutu Sołectwa ŁubnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:

Uchwała nr LIII/292/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 19 kwietnia 2023


zmieniająca uchwałę Nr LII/287/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji Sołectwa Górki Łubnickie, przyłączenia miejscowości Górki Łubnickie do Sołectwa Łubnica i nadania Statutu Sołectwa Łubnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:


1. W załączniku do Uchwały Nr LII/287/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łubnica zmianie ulega § 31 Statutu, który otrzymuje brzmienie: "Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) rezygnacji z pełnionej funkcji;
3) odwołania przed upływem kadencji."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr LIII/292/23 (165kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2023, 11:34:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76