string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LIII/294/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 19 kwietnia 2023w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piątek do Partnerstwa "Między Kutnem a Łęczycą"Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 10 g ust. 1 i 2 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/294/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 19 kwietnia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piątek do Partnerstwa "Między Kutnem a Łęczycą"

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 10 g ust. 1 i 2 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Piątek do Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą” zwanego dalej Partnerstwem z:
1. Gmina Żychlin z siedzibą: ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
2. Miasto Kutno z siedzibą: Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno
3. Gmina Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
4. Gmina Bedlno z siedzibą: Bedlno 24, 99-311 Bedlno
5. Gmina Oporów z siedzibą: Oporów 25, 99-322 Oporów
6. Gmina Krzyżanów z siedzibą: Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów
7. Gmina Kutno z siedzibą: ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
8. Gmina Łanięta z siedzibą: Łanięta 16, 99-306 Łanięta
9. Gmina Strzelce z siedzibą: ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce
10. Gmina Dąbrowice z siedzibą: ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
11. Gmina Nowe Ostrowy z siedzibą: Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy
12. Miasto Łęczyca z siedzibą: ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
13. Gmina Grabów z siedzibą: ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów
14. Gmina Góra Św. Małgorzaty z siedzibą: Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty
15. Gmina Witonia z siedzibą: ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia
16. Gmina Łęczyca z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
17. Gmina Świnice Warckie z siedzibą: ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
18. Gmina Daszyna z siedzibą: Daszyna 34a, 99-107 Daszyna
19. Gmina Piątek z siedzibą: ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
20.  Powiat Kutnowski z siedzibą: ul. Kościuszki 16, 99 - 300 Kutno
21.  Powiat Łęczycki z siedzibą: Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

§ 2. 1. Liderem Partnerstwa jest głównie Gmina Żychlin.
2. Celem Partnerstwa jest współdziałanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju miast, gmin
i powiatów regionu kutnowsko - łęczyckiego, w szczególności współpraca w zakresie realizacji strategii dla Partnerstwa, niezbędnej do wdrożenia inwestycji ponadlokalnych.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udziału w Partnerstwie zostaną określone w porozumieniu międzygminnym
pomiędzy Partnerami wymienionymi w § 1.
2. Partnerzy porozumienia będą działali aktywnie na rzecz osiągnięcia wspólnych celów współpracy.
3. Upoważnia się Burmistrza Piątku do zawarcia porozumienia międzygminnego, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIII/294/23 (632kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2023, 11:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190