string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LIV/296/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 31 maja 2023w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr LIV/296/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 31 maja 2023


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 184.011,14 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.194.093,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1.  Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 337.905,13 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.347.987,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2023 roku”, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.”, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie”, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr LIV/296/23 (3016kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 czerwca 2023, 09:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196