string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XII/79/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2007w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/79/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


Pełna treść Uchwały oraz załączników:

uchwała79.doc (123kB) word  
       
załącznik nr 3 do 79.doc (57kB) word

załącznik nr 3a do 79.doc (95kB) word

załącznik nr 5 do 79.doc (25kB) word

załącznik nr 9 do 79.doc (20kB) word

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2008, 13:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2241