string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XII/81/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2007w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Piątek przy ul. Łowickiej nr 18 (działka nr 291 o pow. 0,2600 ha obręb Łęka) Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 7, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/ Rada Gminy Piątek uchwala , co następuje:

Uchwała nr XII/81/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Piątek przy ul. Łowickiej nr 18 (działka nr 291 o pow. 0,2600 ha obręb Łęka)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 7, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/ Rada Gminy Piątek uchwala , co następuje:


uchwała nr 81.doc (28kB) plik - pełna treść Uchwały      

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2008, 13:40:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2330