string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIX/109/2008Rady Gminy Piątekz dnia 29 października 2008w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Związku Międzygminnego ,,Bzura”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64 ust. 2 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje :

Uchwała nr XIX/109/2008
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 października 2008


w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Związku Międzygminnego ,,Bzura”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64 ust. 2 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje :


Treść uchwały nr 109 (52kB) pdf
Załącznik (134kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (10 listopada 2008, 11:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2281