string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIX/106/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 8 listopada 2004w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIV/72/04 Rady Gminy Piątek z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2004 oraz upoważnienia Wójta do przenoszenia planów budżetowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 ; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055) oraz art. 109 ust.2 i art. 111 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 oraz z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851 z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890)

Uchwała nr XIX/106/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 8 listopada 2004


w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIV/72/04 Rady Gminy Piątek z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2004 oraz upoważnienia Wójta do przenoszenia planów budżetowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 ; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055) oraz art. 109 ust.2 i art. 111 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 oraz z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851 z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890)


Uchwała XIX/106/04 (33kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (24 listopada 2004, 11:58:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2316