string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/113/08Rady Gminy Piątekz dnia 19 listopada 2008w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2009r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111), oraz art.19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 248, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68 poz. 449) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531), Rada Gminy Piątek uchwala:

Uchwała nr XX/113/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111), oraz art.19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 248, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68 poz. 449) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531), Rada Gminy Piątek uchwala:


Uchwała nr 113 (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (27 listopada 2008, 08:19:40)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 listopada 2008, 08:25:49)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2198