string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/117/08Rady Gminy Piątekz dnia 19 listopada 2008w sprawie zabezpieczenia środków dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej gruntowej Nr 2528E relacji Sułkowice Pierwsze – Konarzew do drogi Nr 702 w miejscowości Konarzew – Błonie na odcinku 2716 m w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. e ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568;z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r.Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337; z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218;z 2008r. Nr 180 poz. 1111) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/117/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie zabezpieczenia środków dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej gruntowej Nr 2528E relacji Sułkowice Pierwsze – Konarzew do drogi Nr 702 w miejscowości Konarzew – Błonie na odcinku 2716 m w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. e ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568;z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r.Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337; z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218;z 2008r. Nr 180 poz. 1111) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


Uchwała nr 117 (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (27 listopada 2008, 08:37:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2181