string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIX/107/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 8 listopada 2004w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątek na lata 2004 – 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203)

Uchwała nr XIX/107/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 8 listopada 2004


w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątek na lata 2004 – 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203)


Uchwała XIX/107/04 (30kB) word

Załącznik do Uchwały XIX/107/04 (387kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (24 listopada 2004, 12:18:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2312