string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/120/08Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2008w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piątek na lata 2009-2013” Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591;z 2002 r.Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337;z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728, Nr 171, poz. 1056) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/120/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piątek na lata 2009-2013”

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591;z 2002 r.Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337;z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728, Nr 171, poz. 1056) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


Uchwała nr 120 (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2009, 17:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1990