string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/121/08Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2008w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568;z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r.Nr 17 poz128,Nr 181 poz.1337; z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218;z 2008r.Nr 180 poz.111) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz Dz.U. z 2006r. Nr 38, poz. 261; z 2008r. Nr 73 poz. 430) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/121/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568;z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r.Nr 17 poz128,Nr 181 poz.1337; z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218;z 2008r.Nr 180 poz.111) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz Dz.U. z 2006r. Nr 38, poz. 261; z 2008r. Nr 73 poz. 430) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


Uchwała nr 121 (51kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2009, 17:57:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2211