string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/123/08Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2008w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr17 poz.128,Dz.U.z 2006 Nr 181, poz.1337, Dz.U.z 2007 Nr 48 poz.327, Dz.U.z 2007 Nr 138 poz.974, Dz.U. z 2007 Nr 173 poz.1218) art.4¹ ust.1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz.U.z 2007 r. Nr 70 poz.473, zmiany: Dz.U. z 2007 r. Nr 115 poz.793, Dz.U. z 2007 Nr 176 poz.1238) Rada Gminy Piątek, uchwala , co następuje:

Uchwała nr XXI/123/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr17 poz.128,Dz.U.z 2006 Nr 181, poz.1337, Dz.U.z 2007 Nr 48 poz.327, Dz.U.z 2007 Nr 138 poz.974, Dz.U. z 2007 Nr 173 poz.1218) art.4¹ ust.1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz.U.z 2007 r. Nr 70 poz.473, zmiany: Dz.U. z 2007 r. Nr 115 poz.793, Dz.U. z 2007 Nr 176 poz.1238) Rada Gminy Piątek, uchwala , co następuje:


Uchwała nr 123 (98kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2009, 18:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2225