string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/108/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 1 grudnia 2004w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2004Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 2 i art. 111 ustawy z dnia 26 listopada 1998roku o finansach publicznych( Dz. U. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003r.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XX/108/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2004

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113,poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 2 i art. 111 ustawy z dnia 26 listopada 1998roku o finansach publicznych( Dz. U. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003r.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)


Uchwała XX/108/04 (38kB) plik

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 10:38:04)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 11:37:24)
Zmieniono: poprawa opisu pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2301