string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/126/08Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2008w sprawie udzielenia dotacji finansowej Gminie Miasto Ozorków na pokrycie kosztów związanych z pobytem 2 dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Ozorkowie. Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203;z 2005 r.Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337;z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218;z 2008r. Nr180 poz. 1111) i na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) oraz art. 71b ust. 5a ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703,Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043,Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) Rada Gminy Piątek postanawia:

Uchwała nr XXI/126/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie udzielenia dotacji finansowej Gminie Miasto Ozorków na pokrycie kosztów związanych z pobytem 2 dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Ozorkowie.

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203;z 2005 r.Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337;z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218;z 2008r. Nr180 poz. 1111) i na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) oraz art. 71b ust. 5a ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703,Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043,Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) Rada Gminy Piątek postanawia:


Uchwała nr 126 (59kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2009, 18:09:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2220