string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXI/128/08Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2008w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Opieki Długoterminowej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; z 2008r. Nr 171, poz. 1056) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/128/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Opieki Długoterminowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; z 2008r. Nr 171, poz. 1056) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


Uchwała nr 128 (50kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2009, 18:13:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1957