string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/110/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 1 grudnia 2004w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2005 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz.1568) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M.P.Nr 43 poz. 765), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U.Nr 62 poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Uchwała nr XX/110/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz.1568) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M.P.Nr 43 poz. 765), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U.Nr 62 poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)


Uchwała XX/110/04 (22kB) plik

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 10:59:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3193