string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/113/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2005r Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203 ) oraz art.19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, N r 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. N r 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718, z 2001r., Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794 )

Uchwała nr XX/113/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2005r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203 ) oraz art.19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, N r 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. N r 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718, z 2001r., Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794 )


Uchwała XX/113/04 (22kB) plik

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 11:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2566