string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/114/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r.Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r.Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 46, poz.794) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r.(M.P. Nr 43, poz. 753)

Uchwała nr XX/114/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r.Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r.Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 46, poz.794) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r.(M.P. Nr 43, poz. 753)


Uchwała XX/114/04 (15kB) plik

Załącznik do Uchwały XX/114/04 (104kB) rtf

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 11:13:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2456