string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/115/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia zwolnień w podatku rolnym dla Gminy PiątekNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art.40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.z 1993r. Nr 94 poz.431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272 , Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 ), art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, z 2003r. Nr 65,poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Uchwała nr XX/115/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia zwolnień w podatku rolnym dla Gminy Piątek

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art.40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.z 1993r. Nr 94 poz.431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272 , Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 ), art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, z 2003r. Nr 65,poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)


Uchwała XX/115/04 (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 11:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2347