string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/116/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnegoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 , Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91,poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1682, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894, Nr 141, poz. 1492) art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, z 2003r. Nr 65,poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Uchwała nr XX/116/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8,art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 , Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91,poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1682, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894, Nr 141, poz. 1492) art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, z 2003r. Nr 65,poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)


Uchwała XX/116/04 (26kB) plik

Załącznik1 do Uchwały XX/116/04 (75kB) word

Załącznik2 do Uchwały XX/116/04 (62kB) word

Załącznik3 do Uchwały XX/116/04 (129kB) word

Załącznik4 do Uchwały XX/116/04 (58kB) word

Załącznik5 do Uchwały XX/116/04 (45kB) word

Załącznik6 do Uchwały XX/116/04 (41kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 11:44:45)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 11:55:39)
Zmieniono: poprawa opisu pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2458