string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXIX/163/09Rady Gminy Piątekz dnia 30 września 2009w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/04 Rady Gminy Piątek z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątek na lata 2004 – 2006. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIX/163/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 30 września 2009


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/04 Rady Gminy Piątek z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątek na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:Uchwała nr 163 (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 października 2009, 12:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1736