string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/165/09Rady Gminy Piątekz dnia 25 listopada 2009w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 dla Gminy Piątek. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała nr XXX/165/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 dla Gminy Piątek.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychUchwała nr 165 (61kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2009, 10:46:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1722