string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/166/09Rady Gminy Piątekz dnia 25 listopada 2009w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała nr XXX/166/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.Uchwała nr 166 (69kB) pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 166 (34kB) pdf
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 166 (123kB) pdf
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 166 (87kB) pdf
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 166 (102kB) pdf
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 166 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2009, 10:53:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (17 grudnia 2009, 10:22:13)
Zmieniono: usunięcie błędu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1753