string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/168/09Rady Gminy Piątekz dnia 25 listopada 2009w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2010 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała nr XXX/168/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychUchwała nr 168 (61kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2009, 11:12:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1927