string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/170/09Rady Gminy Piątekz dnia 25 listopada 2009w sprawie współpracy Gminy Piątek z Województwem Łódzkim oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi dotyczącej budowy zbiornika małej retencji ,,Piątek”.Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr23, po.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/170/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie współpracy Gminy Piątek z Województwem Łódzkim oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi dotyczącej budowy zbiornika małej retencji ,,Piątek”.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr23, po.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:Uchwała nr 170 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2009, 11:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2287