string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/173/09Rady Gminy Piątekz dnia 25 listopada 2009w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Piątek z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i Dz.U. Nr 17 poz.128, z 2006r.,Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.15, art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 121 poz. 844 z 2006r., Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r.Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:

Uchwała nr XXX/173/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Piątek z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i Dz.U. Nr 17 poz.128, z 2006r.,Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.15, art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 121 poz. 844 z 2006r., Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r.Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:Uchwała nr 173 (61kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2009, 11:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2240