string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXX/171/09Rady Gminy Piątekz dnia 25 listopada 2009w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,poz.1806, Nr153,poz.1271, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz..1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U.z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420 ), art.17 ust.1 pkt.11, art.36 pkt.2 lit.l i m,art.50 ust.6 ,art.96 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2009 r. Nr 175 poz.1362 )

Uchwała nr XXX/171/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,poz.1806, Nr153,poz.1271, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz..1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U.z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420 ), art.17 ust.1 pkt.11, art.36 pkt.2 lit.l i m,art.50 ust.6 ,art.96 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2009 r. Nr 175 poz.1362 )Uchwała nr 171 (74kB) pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 171 (105kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2009, 12:33:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2631