string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXI/174/09 Rady Gminy Piątekz dnia 7 grudnia 2009w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goślub na lata 2009-2016Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 13, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/174/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goślub na lata 2009-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 13, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:Uchwała nr 174 (50kB) pdf
Załącznik do Uchwały nr 174 (1023kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2010, 11:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1898