string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXI/175/09 Rady Gminy Piątekz dnia 7 grudnia 2009w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 2, art.9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 112, poz. 766) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/175/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 2, art.9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 112, poz. 766) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:Uchwała nr 175 (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2010, 11:43:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1800