string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2009w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr17 poz.128,Dz.U.z 2006 r. Nr 181, poz.1337, Dz.U.z 2007r. Nr 48 poz.327, Dz.U.z 2007r. Nr 138 poz.974, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r.Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458,Dz.Uz 2009 Nr 52 poz.420) art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr179 poz.1485; Dz.U. z 2006 r. Nr 66, pozz.469 i Nr 120, poz.826; z 2007 r. Nr 7, poz.48 i Nr 82, poz.558 oraz z 2009 Nr 18,poz.97 i Nr 63 poz.520 ) Nr. 92 poz.753, Nr. 98 poz 817 Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/179/09
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr17 poz.128,Dz.U.z 2006 r. Nr 181, poz.1337, Dz.U.z 2007r. Nr 48 poz.327, Dz.U.z 2007r. Nr 138 poz.974, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r.Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458,Dz.Uz 2009 Nr 52 poz.420) art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr179 poz.1485; Dz.U. z 2006 r. Nr 66, pozz.469 i Nr 120, poz.826; z 2007 r. Nr 7, poz.48 i Nr 82, poz.558 oraz z 2009 Nr 18,poz.97 i Nr 63 poz.520 ) Nr. 92 poz.753, Nr. 98 poz 817 Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:Uchwała nr 179 (59kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2010, 12:11:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1667